ROSENMETODEN

Avspenning for emosjonelle og fysiske spenninger som gir bedre livskvalitet til god fysisk og psykisk helse.

"Rosenmetoden handler om en forvandling

fra den du tror du er til den

du virkelig er."

-Marion Rosen-


Marion Rosen

Marion Rosen er Rosenmetodens grunnlegger. Hun ble født i Tyskland i 1914. Marion Rosen var engasjert og virksom i sitt arbeid med Rosenmetoden helt fram til sin død i januar 2012. I 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker. Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C.G. Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder.

Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet.

Marion Rosen tok disse erfaringene med seg da hun senere utdannet seg til fysioterapeut, og gjennom mange års privat praksis utviklet Rosenmetoden.

Hun har uttalt: ”Jeg er ikke interessert i å helbrede mennesker, jeg ønsker bare å vite hvem de virkelig er”. Dette er en grunnpilar for alt hennes arbeide og for utviklingen av Rosenmetoden.

Interessen for Marion Rosens behandlingsresultater vokste.

I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige.

Marion Rosen har også utviklet Rosenbevegelser. Helt fra hun var liten elsket hun å se mennesker danse og hun var tidlig opptatt av hvordan de beveget seg. Hun la merke til at for noen var kroppslig aktivitet et strev, mens for andre en dans! Allerede da forsto hun at måten vi beveger oss på utgjør en stor forskjell, både innvendig og utvendig.


«Vi kan berøre kroppen, og nå sjelen, og slik kan verden forandres»
"Rosenmetoden - ingen krav og forventninger"


 

Hvordan foregår en behandling?

Ved en Rosenbehandling jobber jeg med myke hender og berører kroppen. Underveis i behandlingen stiller jeg åpne spørsmål, observerer pusten og leser kroppen. Behandlingen varer i 50 minutter liggende på benk. 25 minutter på ryggen og 25 minutter på magen. Det er opp til deg om du ønsker å svare på spørsmålene eller om du ønsker å arbeide i stillhet å bare ta imot varme og myke hender.

"Avspenning er nøkkelen til bevissthet"

Marion Rosen

Hva kan terapien hjelpe for?

Frigjøre antistresshormoner


Forløse stress, uro og traumer


Oppnå større kroppsbevissthet


Få større bevissthet rundt egen pust


Få rom til å slappe av og hente nye krefter


Få plass til følelser, tanker og egne behov


Få økt livskvalitet


Få større åpenhet i kontakt med deg selv


Få styrke i sosiale relasjoner


Få opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn


Få muligheter til å bli kjent med gamle mønstre og holdninger


Oppleve en mykere kropp med økt bevegelighet


Oppleve større oppmerksomhet og tilstedeværelse i livet