"Følg din indre styrke og ro, gå et skritt av gangen"


Jeg tilbyr ulike former for kroppsterapi som kan hjelpe deg med å løse emosjonelle og fysiske spenninger og oppnå bedre livskvalitet.


Min misjon er å hjelpe mennesker til utvikling til å bli seg selv helt og fullt med sin egen kraft og styrke. At de våger å følge sine drømmer i åpenhet og ærlighet. 

ROSENMETODEN

Rosenmetoden er en avspenningsmetode som gir mulighet til vekke tilstedeværelse i egen kropp. Fysiske og emosjonelle spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte. En samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen. Dette bidrar til at en blir mer bevisst kroppens signaler og følelser.

MUSKELTERAPI

Når livet blir overveldende, kan velværemassasje bidra til å roe ned kroppen, senke skuldrende og føre til en god avslapning. Ved hjelp av lette, flytende bevegelser med naturlige oljer av høy kvalitet vil denne behandlingen frigjøre spenningsområder og roe ned nervesystemet.


TERAPEUTISK BERØRING

Terapeutisk berøring styrker den naturlige energiflyten i kropp og sinn. Jeg bruker hendene på eller rundt kroppen mens vedkommende ligger på en benk. Måten jeg bruker hendene på formes av en blanding av intuisjon, sansning og kunnskap om hvordan vi energimessig er bygd opp og fungerer.

PÅRØRENDEVEILEDNING

Det er mange utfordringer for pårørende til rusavhengig. Noen av de vanskeligste utfordringene inkluderer følelsen av maktesløshet, bekymring, frykt og usikkerhet på hvordan man kan hjelpe. Pårørende kan oppleve stress, konflikter i familien og følelsen av å være isolert eller alene med situasjonen. Jeg kan hjelpe deg til å finne ut hva du trenger for å stå stødigere i møte med den rusavhengige.


MASSASJE I BEDRIFT

Muskelterapi i bedrift kan være en god metode å forebygge muskelspenninger, øke blodsirkulasjon og redusere lidelser hos den ansatte.


FOREDRAG - TA KONTAKT FOR TEMA

Jeg er Anne og har over 30 årserfaring innen helse. Mange av årene har vært i arbeid med psykisk helse og rusavhengighet der individuell oppfølging, kvinnegrupper og familiegrupper har stått i fokus. I deler av jobblivet har jeg veiledet mennesker tilbake til arbeidslivet gjennom tett oppfølging og kursing.

Jeg liker å se at mennesker kan vokse gjennom egne ressurser og mestring, og er genuint opptatt av at mennesker skal motiveres, støttes og veiledes så de kan eie sine egne valg og ressurser.

 

Jeg har erfart hvordan ulike  kroppsrelaterte behandlinger kan stimulere til å balansere den fysiske-og psykiske helse. Det kan være å kjenne en mental forbedring, føle velvære i kropp eller en stablitet i følelsene. De ulike behandlingsformene gir økt bevissthet og innsikt som fører til at muskelspenninger gir slipp og pusten blir mer fremtredende. Bevisstheten fører til at kroppen kan tilegne seg ny kunnskap når gamle mønster endres.

Som terapeut er jeg opptatt av at hvert enkelt menneske finner sin behandlingsform for å oppleve balanse for en økt livskvalitet.


Anne Larsen

Bedrehuset

Semsveien 8

3140 Nøtterøy

Org.nummer: 920654428