Rosenterapiutdannelsen:

3 års gjennomført grunnutdanning

Praksisperiode hvor det skal gjennomføres 350 klientbehandlinger

Veiledning i gruppe og individuelt

24 egenbehandlinger

Ved fullført utdanning mottas en sertifisering fra The Berkley Centre i Usa.

unsplash