"Rosenmetoden handler om en forvandling

fra den du tror du er til den

du virkelig er."

-Marion Rosen-

Rosennmetoden er en avspenningsmetode som gir mulighet til vekke tilstedeværelse i egen kropp. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte. En samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Rosenterapi kan være med på å:

Frigjøre antistresshormoner

Forløse stress, uro og traumer 

Oppnå større kroppsbevissthet

Få større bevissthet rundt egen pust

Få rom til å slappe av og hente nye krefter

Få plass til følelser, tanker og egne behov

Få økt livskvalitet

Få større åpenhet i kontakt med deg selv 

Få styrke i sosiale relasjoner

Få opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn

Få muligheter til å bli kjent med gamle mønstre og holdninger 

Oppleve en mykere kropp med økt bevegelighet 

Oppleve større oppmerksomhet og tilstedeværelse i livet

 

Ved en Rosenbehandling jobber jeg med myke hender og berører kroppen. Underveis i behandlingen stiller jeg åpne spørsmål, observerer pusten og leser kroppen. Behandlingen varer i 50 minutter liggende på benk. 25 minutter på ryggen og 25 minutter på magen. Det er opp til deg om du ønsker å svare på spørsmålene eller om du ønsker å arbeide i stillhet å bare ta imot varme og myke hender.

 

 

unsplash