Jeg heter Anne og er utdannet Velværemassør, Sykepleier og Rosenterapeut. Jeg har over 30 års erfaring innen helse. Mange av årene har vært i arbeid med psykisk helse og rusavhengighet der individuell oppfølging, kvinnegrupper og familiegrupper har stått i fokus. I deler av jobblivet har jeg veiledet mennesker tilbake til arbeidslivet gjennom tett oppfølging og kursing.

Jeg liker å se at mennesker kan vokse gjennom egne ressurser og mestring, og er genuint opptatt av at mennesker skal motiveres, støttes og veiledes så de kan eie sine egne valg og ressurser.

Jeg har erfart hvordan ulike kroppsrelaterte behandlinger kan stimulere til å balansere den fysiske- og psykiske helse. Det kan være å kjenne en mental forbedring, føle velvære i kropp eller en stablitet i følelsene. De ulike behandlingsformene gir økt bevissthet og innsikt som fører til at muskelspenninger gir slipp og pusten blir mer fremtredende. Bevisstheten fører til at kroppen kan tilegne seg ny kunnskap når gamle mønster endres.

Som terapeut er jeg opptatt av hvert enkelt menneske finner sin behandlingsform for å oppleve balanse for en økt livskvalitet.
Velkommen til å ta kontakt for en prat.

Jeg er medlem av Norsk Sykepleier Forbund

Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening.

unsplash